Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku

13 września 2017 21:35

Uchwała 2/2017/2018

 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku

 

z dnia 13 września 2017 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły

 

            Na podstawie art. 70 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku   uchwala, co następuje:

 

§1

 

Zatwierdza się Roczny plan pracy   Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej

w Milanówku w roku szkolnym  2017/2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2017 21:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Ługowska-Zdun
Ilość wyświetleń: 1568
13 września 2017 21:35 (Magdalena Ługowska-Zdun) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl