Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała 2/2017/2018

Inne | 13 września 2017 21:35

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku z dnia 13 września 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły Na podstawie art. 70 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz....

czytaj więcej o Uchwała 2/2017/2018 »

Uchwała 1/2017/2018

Inne | 06 września 2017 20:11

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku z dnia 1 września 2017 roku. w sprawie: ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad Szkołą przez dyrektora i wicedyrektora. ...

czytaj więcej o Uchwała 1/2017/2018 »

Uchwała 6/2016/2017

Inne | 07 lutego 2017 11:57

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie: wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku w...

czytaj więcej o Uchwała 6/2016/2017 »

Uchwała 5/2016/2017

Inne | 17 listopada 2016 14:54

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli na rok szk. 2016/2017 Na podstawie art. 41 par.1 pkt. 4 ustawy...

czytaj więcej o Uchwała 5/2016/2017 »

Uchwała 4/2016/2017

Inne | 15 września 2016 15:06

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: przyjęcia projektu Programu Profilaktyki Szkoły Na podstawie art. 43 ust.1 w związku z art. 54 ust.2 pkt. 1lit. b ustawy...

czytaj więcej o Uchwała 4/2016/2017 »

Uchwała 3/2016/2017

Inne | 15 września 2016 10:29

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: przyjęcia projektu Programu Wychowawczego Szkoły Na podstawie art. 43 ust.1 w związku z art. 54 ust.2 pkt. 1lit. a ustawy...

czytaj więcej o Uchwała 3/2016/2017 »

Uchwała 2/2016/2017

Inne | 15 września 2016 10:20

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu pracy szkoły Na podstawie art. 41 par.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (Dz....

czytaj więcej o Uchwała 2/2016/2017 »

Uchwała 1/2016/2017

Inne | 15 września 2016 10:19

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku z dnia 31sierpnia 2016 roku. w sprawie: ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad Szkołą przez dyrektora i wicedyrektora. ...

czytaj więcej o Uchwała 1/2016/2017 »

Uchwała 8/2015/2016

Inne | 23 czerwca 2016 19:49

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: wyników klasyfikacji rocznej uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku w roku szkolnym...

czytaj więcej o Uchwała 8/2015/2016 »

Uchwała 7/2015/2016

Inne | 23 czerwca 2016 13:54

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie: wyrażenia / niewyrażenia zgody na egzaminy klasyfikacyjne ucznia klasy 6a w trybie klasyfikacji końcowej uczniów Szkoły...

czytaj więcej o Uchwała 7/2015/2016 »

Realizacja: Superszkolna.pl